Blog from January, 2019

Netigma Developer arayüzlerinde görsel iyileştirmeler..

Meta arayüzlerinde ekleme, düzenleme, silme gibi işlemleri yapan düğmelerin görünümü değiştirilerek daha anlaşılır ve görsel kaliteyi arttıran sayfa görünümleri elde edildi.

 

Netigma liste arayüzleri..

   

 

Menü işlemleri sayfası, Obje ilişkileri sayfası..

 

 

 

 

 

Yeni Harita Yetenekleri Ve Arayüz Düzenlemeleri

Arayüz Değişiklikleri

Sorgu sonucuna bağlı olarak kullanılan işlemlerin tamamı, sorgu sonucu grid paneline taşındı. Sorgu sonucu filtreleme, Sorgu Sonucu Highlight, Tematik, Veri Kümeleme ve Heatmap gibi işlemler için sorgu sonucu gridine paneller eklendi. Böylelikle, sdk komponentleri ile Netigma işlemleri birbirinden ayrıldı. 

Netigma Heatmap

Netigma sorgu sonuçlarından, geometri sayısına ya da sorgu sonucundaki sayısal kolonlardan herhangi birine göre sıcaklık haritası oluşturulabilir. Renk Şeması , çap ve bulanıklık değerleri değiştirilebilir. Sıcaklık haritası için gerekli nokta ve ağırlık verileri sunucuda özet olarak hazırlandığı için, geometrilerin tamamının istemciye indirilmesine gerek kalmadığından, istemci tematiğine göre çok daha hızlı ve daha büyük veriler ile çalışmaya olanak sağlar.

Veri Kümeleme

Netigma sorgu sonuçları, sıcaklık haritasında olduğu gibi, geometri sayısına ya da sorgu sonucundaki sayısal kolonlardan herhangi birine göre veri gruplama yapılabilir. Renk Şeması başlangıç ve bitiş rengi ile daire büyüklükleri değiştirilebilir. Resimde yaklaşık 20.000 parsel verisi kümelenerek gösterilmektedir.

Sorgu Sonucu Highlight

Sorgu sonucundaki 1000 kayıt sınırı kaldırıldı. Tüm geometrilerin highlight edilmesi sağlandı. Çizim ile ilgili ayarların değiştirilebilmesi için bir panel eklendi. Highlight renginin ve saydamlığının değiştirilebilmesi sağlandı. Highlight edilen geometrilere tıklandığında (kayıt gridin geçerli sayfasında olmasa bile) ilgili raporun , raporu yoksa otomatik oluşturulan bir raporun açılması sağlandı. 

Grid Filteleme

Sogu sonucu filtreleme işlemleri, grid başlık satırından kaldırılarak ,ayrı bir panel olarak eklendi. 

Tematik İşlemleri

Tematik işlemleri, sdk sol panelinden alınarak, sorgu sonucu paneline bir alt panel olarak eklendi. Tematik katmanının saydamlık ve renk paleti ayarının değiştirilebilmesi sağlandı.

 

Harita Ayarları ve Edit Mod

Yetkil kullanıcının, harita parametre ayarlalırma ve edit mode a kolay geçişi için menü Eklendi

Netigma 5 - Rapor Etkileşimli Grafik Editörü Renkleri Kullanıcı Tarafından Seçilebilir Hale Geldi.

Netigma 5.0 versiyonu ile artık Raporlarınıza eklenmiş olan Etkileşimli Grafiklerin renk paletleri kullanıcı tarafından seçilebilir hale geldi. Kullanıcı, tanımlı olan renk paletleri arasından istediği renk temasını seçerek grafiklerinin bu renk teması ile gösterilmesini sağlayabilir. 


Netigma 5 - Anasayfa Etkileşimli Grafik Renkleri Kullanıcı Tarafından Seçilebilir Hale Geldi.


Netigma 5.0 versiyonu ile artık Anasayfa'ya eklenmiş olan Etkileşimli Grafiklerin renk paletleri kullanıcı tarafından seçilebilir hale geldi. Kullanıcı, tanımlı olan renk paletleri arasından istediği renk temasını seçerek grafiklerinin bu renk teması ile gösterilmesini sağlayabilir.