Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Planlama ve Mühendislik Uygulamaları

PLANET

Şehir ve Bölge Planlama Uygulaması

NETSURF

Halihazır Harita ve Arazi Modelleme Uygulaması

NETPRO

Yol, Kanal, Baraj Projelendirme Uygulaması

NETCAD/WATER

İçme Suyu Projelendirme Uygulaması

NETPRO/ATIKSU

Atıksu Projelendirme Uygulaması

NETPRO/Mine

Cevher Modelleme ve Maden İşletmeciliği Uygulaması

EXCANET

Kazı Planı Uygulaması

NETHYDRO

Havza yağış taşkın modelleme

TRANET

Trafik İşaretleri Projelendirme

 

 

  • No labels