Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TLS 1.2 Kullanımının Sağlanması

Bu dökümanda Netcad Kurumsal Ürünleri'nde TLS 1.2 kullanımın sağlanması ve TLS 1.0 kullanımının kapatılması hakkında bilgi verilecektir.

TLS 1.0 kullanımının kapatılması

TLS 1.0 kullanımını Windows Registry'den değerleri değiştirerek yapabilirsiniz.

Bu işlem için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 1. Bilgisayarınızın Başlat/Çalıştır satırına regedit yazarak Kayıt Defteri Düzenleyicisi penceresinin açınız.
 2. Kayıt Defteri Düzenleyici penceresinde HKLM SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Server içerisinde bulunan Enabled satırına çift tıklanarak düzenleme penceresi açınız.

 3. Değer 0 yapılır.

TLS 1.2 kullanımını sağlanması

Web uygulamalarında .NET Framework 4.6 kullanımına geçilerek TLS 1.2 kullanılması sağlanabilir.

Bu işlem için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 1. Uygulamanın web.config dosyasında 
  1. appSettings listesinin altına ValidationSettings:UnobtrusiveValidationMode anahtarı ile None değeri eklenmelidir.

   <appSettings>
   	<add key="ValidationSettings:UnobtrusiveValidationMode" value="None" />
   </appSettings>
  2. compilation etiketine targetFramework özelliği 4.6 değeri ile eklenmelidir.

   <system.web>
   	...
   	<compilation targetFramework="4.6"/>
   	...
   </system.web>
  3. httpRuntime etiketine targetFramework özelliği 4.6 değeri ile eklenmelidir.

   <system.web>
   	...
   	<httpRuntime targetFramework="4.6"/>
   	...
   </system.web>
  4. pages etiketine controlRenderingCompatibilityVersion özelliği 4.0 değeri ile eklenmelidir.

   <system.web>
   	...
   	<pages controlRenderingCompatibilityVersion="4.0"/>
   	...
   </system.web>
 2. Tüm uygulamalar için aynı adımları tekrarlamalısınız.
 • No labels